Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KATANIĆ VUKADINA ŽIVKO 281029
KATANSKI JOVANA PETAR 60320 BAČKA PALANKA NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KATIĆ ANTE ĐURO 20 GOSPIĆ GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KATIĆ BLAŽA VICKO 220120 SPLIT SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KATIĆ ĐURE ĐURO 151226 NOVI KNEŽEVAC ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KATIĆ JOVE MILAN 251123 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KATIĆ JURIJA DANIEL 80406 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KATIĆ JURAJA ADAM 181206 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KATIĆ LAZARA BRANKO 20813 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KATIĆ MARJANA PETAR 161127 IMOTSKI MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KATIĆ MITRA ĐORĐE 60525 NOVI KNEŽEVAC ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KATIĆ RADOVAN STOJANKA 120226 SOMBOR SOMBOR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KATIĆ SVETOZARA STOJADIN 120806
KATIĆ TODORA CVETKO 200500 SINJ SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KATIĆ TRIFUNA NIKOLA 141126 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA