Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KAČAVENDA VLADIMIRA LUKA 120225 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KAČIĆ VLAHE VLAHO 40326 OBROVAC ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KADEŽABEK IVANA LUKA 151009 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KADRIĆ AHMEDA DAUT 180125 KONJIC MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KADIĆ JOSE ŠIME 80629 PETRINJA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KADIĆ MILICA MIĆKO 4 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KADIJA MILA VOJISLAV 28 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KADIJA MILO LJUBO 111222 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KADIJEVIĆ NIKOLE SIMEUN 110205 METKOVIĆ MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KADOŠ VINCE JANOŠ 111112 SRBOBRAN NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KADOVIĆ JAGOŠA BOŽIDAR 251226 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KADOVIĆ JAGOŠA BOŽIDAR 251226 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KADOVIĆ BLAGOTA 96 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KADOVIĆ RADOVAN VOJISLAV 28 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KADOVIĆ MEDO MILISAV 97 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA