Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KALAJZIĆ ĐURE MILOŠ 210621
KALAN MARIO ADOLF 301115
KALAUZOVIĆ ADEMA ENVER 28 KUPRES LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KALAUZOV ALEKSANDAR DRAGOLJUB 180605 KIKINDA ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KALČIĆ ANTUN BAZILIO 22 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KALČIĆ IVANA EDINO 131122 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KALEN JURE VLADIMIR 26 BREZA SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KALENDAR STEVANA ŽARKO 171019 PANČEVO PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KALEZIĆ LAZARA DRAGIŠA 120223 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KALEZIĆ SPASOJA JOVAN 260619 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KALEŠIĆ NOVICE MILUTIN 270214 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KALEZIĆ KRSTO MIROSLAV 25 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KALEZIĆ MIJO PERO 28 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KALEZIĆ GOJKA PETAR 120795 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KALAZIĆ NOVICE NIKOLA 10 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA