Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KAMBAN STEVE IVO 80313 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KAMBAN LUKE VASO 200214 CETINJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KAMBER ANDRIJE MIRKO 210119 BENKOVAC ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KAMBEROVIĆ FEHIM MEHMED 25
KAMBUROV MIHAJLA OLEG 170532
KAMČEVSI ILIJA
KAMENAR GRGE VAZMOSLAV 100313 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KAMENICA BOŽIDAR RADOVAN 30725
KAMENICA SULEJMAN JUNUZ 18
KAMENOV KRSTE MARIN 240929 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KAMENOV GERE DAVITKO 260822 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KAMENOVIĆ MILANA JOVAN 30300 PIROT NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KAMIČIĆ MARIO SAURO 101026
KANAČKI SAVE MILAN 14 VRŠAC PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KANCELAR IVANA PETAR 150119 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA