Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
LABOVIĆ TODORA BOŽIDAR 220322 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LABOVIĆ NOVE MILO 10122 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LABOVIĆ VUČETE RADOJE 160414 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LABOVIĆ RADOSAVA VULE 150510 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LABOVIĆ RADOVANA MILIĆ 180523 PEĆ AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LABOVIĆ RADOSAVA MILUTIN 140726 ĐAKOVICA AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LABROVSKI MIHAJLA JORGO 300324 KIČEVO OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
LABUDOVIĆ NOVAK ALEKSA 30 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LABUDOVIĆ DMITRA LUKA 5 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LABUDOVIĆ LABUD DRAGOLJUB 250825 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LABUS BARTA ALBERT 161003
LABUS ĐURO MILAN 280828 VLADIMIRCI ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LACIĆ IVANA STANKO 160424 DRNIŠ ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LACIĆ VLADIMIRA MARKO 30627 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LACKOVIĆ MARTINA ANKA 291015 ALIBUNAR PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA