Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
LAKOVIĆ SAVE VELIŠA 100427 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LAKOVIĆ IVA MILAN 50526 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LAKOVIĆ MILOVANA BLAŽO 40208 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LAKOVIĆ SAVE MILETA 20 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LAKOVIĆ SAVE DUŠAN 150227 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LAKOVIĆ PERE MILIJA 10601 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LAKOVIĆ MIHAILA VLADO 17 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LAKUŠIĆ ĐURA VIDAK 280627 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LALATOVIĆ LUKE RADULE 170129 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LALATOVIĆ MIRKA JOVAN 130907 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LALATOVIĆ ĐURE VOJIN 21 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LALEVIĆ MIJAJLA LAZAR 12 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LALEVIĆ DRAGOJLA ILIJA 30 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LALIĆ BOŽIDAR BOŠKO 10108 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LALIĆ IVANA NEDELJKO 31128 MAKARSKA MAKARSKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA