Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
LALOVIĆ DRAGOLJUBA TOMISLAV 20728
LALOVIĆ VIDOJA SPASOJE 180516 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LALOVIĆ SVETOZARA DRAGOMIR 90704 UB VALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LALOVIĆ GLIŠE VLADIMIR 240529 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LALOVIĆ MATE RADOJE 140228 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LAMEŠIĆ MARTINA PERO 20220 BOSANSKI BROD DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
LANDUP DIMITRIJA NIKOLA 250223 NOVSKA NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LANŠČEK ADAMA ALEKSANDAR 10323 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
LANŠČEK MIHE STEFAN 170627 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
LAPAJNE FRANC SAVA 80425 NOVO MESTO NOVO MESTO NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
LAPORNIK FERDE STANE 210422 CELJE CELJE NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
LAPOV JERKE BOŽO 41011
LAPU IŠTVANA IŠTVAN 180907 ADA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LAPUHOVSKA MATEJA SIMKA 20227
LASICA BOŽE VASILIJE 10106 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA