Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MAMULA MILOŠA BOGDAN 120612 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MAMUZIĆ ŠIMUNA ANTE 70218 SINJ SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MAMUZIĆ BLAŠKA MIHAJLO 250910 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MANASIJEVIĆ PETRUN STOIČKO 27 BOSILEGRAD VRANJE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MANASIJEVIĆ MILANA ALEKSANDAR 141123 BUJANOVAC VRANJE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MANCE ANTONA ANTON 170113 SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MANCE MATIJE VLADIMIR 231127 DELNICE RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MANCE VINKA MILAN 50113 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MANČEV GENADIJA NIKOLA 180831 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MANČEV VOJINA GEORGIJE 280419 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MANDARIĆ NIKOLE MILOŠ 190220 GOSPIĆ GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MANDARIĆ NIKOLE MILOŠ 310303 KIKINDA ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MANDEKIĆ JURE MIRKO 02320 SENJ RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MANDEKIĆ JURE MIRKO 02320 SENJ RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MANDIĆ ANTE KRUNO 060704 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA