Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MAKSIMOVIĆ DRAGOLJUBA OBRAD 160604 BELA CRKVA PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MAKSIMOVIĆ VASE JELKA 140526 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MAKSIMOVIĆ VLADIMIRA MILAN 210413
MAKSIMOVIĆ SAVE TIHOMIR 250913 GRAČANICA TUZLA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MAKSIMOVIĆ MILANA MIHAJLO 01 MLADENOVAC SMEDEREVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MAKSIMOVIĆ PETRA ĐORĐE 240602 ŠABAC ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MAKSIMOVIĆ MILOJA MILORAD 10926 JABLANICA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MALADA NIKOLE ANTON 21 DRNIŠ ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MALADA NIKOLE IVAN 19 DRNIŠ ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MALBAŠA MILOŠA ILIJA 111231 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MALBAŠIĆ NIKOLA JOVAN 200825 DONJI MIHOLJAC NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MALBAŠIĆ NIKOLE ILIJA 260722 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MALENKO TODORA PETAR 100725 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MALENOVIĆ DRAGUTINA MILEVA 81223 JAGODINA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MALENŠEK JOŽE ZLATAN 190425