Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MALJOKU IMERA IBRAHIM 8 PRIZREN AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MALJUŠ BAJRAMA GAŠI
MALOBABIĆ PETRA NIKOLA 61022 VRGINMOST KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MALOGAJSKI UROŠA UROŠ 250616 KIKINDA ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MALOHODŽIĆ MUSTAFA NEZIR 03 ČAPLJINA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MALOVIĆ MILANA RADOVAN 51011 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MALOVIĆ MILUTINA OLGA 11035 PEĆ AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MALOVIĆ ĐUROV MILIVOJE 151000 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MALOVRAZIĆ PERE MOMIR 271219 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MALOVRAZIĆ ŠPIRE RADE 190412 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MALUZA ANDRIJE ROMANO 281213
MALUZA PETRA GIOVANI 26 ROVINJ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MAMOJKA MUMA JANO 91019 VRŠAC PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MAMUČISKI EFTIMA ATANAS 270304 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MAMULA JOSIPA BOŽO 221818 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA