Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
NARKOVSKI DIMITRA PANDE 22
NIJALKOVIĆ S. GORDANA 81129 PIROT NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NACEVA ANDREJA NADA 250923 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NACKOV VENKA LJUBOMIR 30 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NAĆINOVIĆ MARKA BRUNO 03 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
NAČALDŽIĆ AVDE REUF 16 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
NAČEVSKI RISTE JOVAN 151221
NADDI IVANA MATTEO 95 ROVINJ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
NAĐ JOŽEFA FERENC 011208 NAŠICE NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
NAĐ MIJE FERDINAND 041229 DONJI MIHOLJAC NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
NAĐ STJEPANA STJEPAN 020932 ĐAKOVO OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
NAĐ TOMAŠA FERENC 301127 ŽABALJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NAĐKANAŠ ISTVANA ŠANDOR 250204 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NADLAČKI ŽIVOJINA PETAR 220319 NOVI KNEŽEVAC ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NADOP ALEKSANDRA PAVA 211115 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA