Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
NIKIĆ MILUNA MILIVOJE 150506 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKIĆ MILUTINA BRANKO 090229 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKIĆ MITRA RADE 070325
NIKIĆ NIKA RAJKO 150426 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKIĆ TRIFUNA MIODRAG 170819 LAZAREVAC VALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NIKIĆ VASE OBREN 101103 BUGOJNO JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
NIKITOVIĆ RADE BLAŽO 220323 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKITOVIĆ JOVA MILJAN 271022 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKITOVIĆ RADE BATRIĆ 150726 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKITOVIĆ BOŽO SVETOZAR 201122 ŠAVNIK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKITOVIĆ SPASOJA MIHAILO 150227 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKITOVIĆ GOJKA MILORAD 201023 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKITOVIĆ LAZARA MILENKO 210325 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKOČEVIĆ IBRO MEDO 250429 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKOČEVIĆ OSMAN ŠEHO 100113 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA