Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
OSMANOVIĆ RUSTEM OSMAN 051226 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
OSMANOVIĆ MEHA MEHO 081220 KONJIC MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
OSMAUČEVIĆ ĐURO VOJO 09 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
OSOJNIK IVAN EDO 170211 ŠLJIVOŠEVCI NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OSTERC RAJKA LJUBO 090819 LJUBLJANA CENTER LJUBLJANA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
OSTOJIĆ JOVE MILAN 120909 DRAVOGRAD MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
OSTOJIĆ NIKOLE MILJENKO 260212 BANOVA JARUGA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OSTOJIĆ BOGDANA MILOŠ 140530 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
OSTOJIĆ MILADIN RADE 150222 PLJEVLJA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
OSTOJIĆ MARTINA MARTIN 180316 KLJUČ PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
OSTOJIĆ DRAGUTINA FILIP 101024
OSTOJIĆ SIMEUN NEDELJKO 191121 DOBOJ DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
OSTOJIĆ IVAN RISTO 24
OSTRACANIN KRSTE PAVLE 110209 PISAROVINA KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OSTROGOVIĆ NIKOLA DUŠAN 200424 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA