Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
OPIĆ JAKOVA MATO 150919 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OPLANIĆ DRAGOLJUB VEROSLAVA 010124
OPOJEVIĆ NIKOLE ANKICA 150423 RUMA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
OPREŠNIK IVAN IGNJAC 311030 CELJE CELJE NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
OPRICANOVIĆ JOVANA LJUBISAV 170329 BELI MANASTIR OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OBRAČESKI ILIJE STEFAN 190825 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
OBRANIĆ DRAGUTIN BRANKO 201327 MARIBOR CENTER MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
ORBULOV ŽIVOJIN DUŠAN 191228
OREB JULIJA ĆIRIL 060714 VELA LUKA DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OBER LOVRO LOVRO 100713 KORČULA DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OREB VLAHO PETER 040624 KORČULA DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OREB VLAHO IVAN 260417 VELA LUKA DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OREB VLAHO IVAN 260417 VELA LUKA DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OREDIĆ NIKOLE STEVAN 070225 POKUPSKO SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OREŠČANIN JANKO PETAR 030712 VRGINMOST KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA