Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PANKOVIĆ ZDRAVKA DUŠAN 28 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PANOV DRAGANA VLADIMIR 100229 TITOV VELES TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
PANOV GOGE RUSKO 04 DIMITROVGRAD NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PANOVIĆ MARKO RADOMIR 19
PANOVIĆ MILUTINA MILOŠ POŽEGA UŽICE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PANOVSKI TASKA VLADO 101107 PIROT NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PANTAR JOSIPA JOŽA 120229 LJUBLJANA CENTER LJUBLJANA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
PANTELIĆ VOJISLAV ŽIVADIN 200420 VALJEVO VALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PANTELIĆ JEVREMA MILORAD 130516
PANTELIĆ DRAGOLJUB BRANKO 220225 TRSTENIK KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PANTELIĆ SLAVUJ MILAN 09 NOVI SAD NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PANTELIĆ MILOJE MILAN 080924 TRSTENIK KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PANTELIĆ SIMEONA VLADOJE 260923 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PANTIĆ JOSIPA IVANKA 100315 TROGIR SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PANTIĆ KOSTE RADOMIR 010828 SMEDEREVO SMEDEREVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA