Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PAPUZ NEŠKO KOČO 151013 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
PARABUCKI LAZARA SVETOZAR 240425 STAPAR SOMBOR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PARANCAN JOSIPA ĐULIO 140624 LABIN PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PARANOSIĆ STEVANA RADOSLAV 280814 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PARAUŠIĆ NEDELJKA MIRKO 270725 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PARAVINJA MILE STEVO 171210 BENKOVAC ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PARDO ALEKSANDAR SLAVICA 23 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PARDO MOJSIJE DAVID 171023 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PAREŽANIN AĆIMA TRIPE 100221 BILEĆA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PAREŽINA GAJO ŽARKO 040825 SARAJEVO CENTAR SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PARGOVSKI ĐORĐIJA LAZAR 020214 RESEN OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
PARIPOVIĆ DANE DANILO 260111 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PARMAKOV TRAJKO VLADO 150209
PAROŠKI BRANKA PETAR 080929 NOVI SAD NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PAROVIĆ PERO RADE 06 BIOGRAD ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA