Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
RADOJEVIĆ RADISAVA MIHAJLO 191011 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOJEVIĆ BOŽINA BOŠKO 200212 KOLAŠIN NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOJEVIĆ AKIMA MIHAJLO 100727 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOJEVIĆ RADOJE ŠĆEPAN 280714 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOJEVIĆ MAŠANA MILORAD 060427 BIJELO POLJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOJEVIĆ KRSTE DUŠAN 310324 BIJELO POLJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOJEVIĆ JANKA MILETA 050126 BIJELO POLJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOJEVIĆ SVETOZAR DRAGOLJUB 22 BOR ZAJEČAR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADOJEVIĆ BORIVOJE ŽIVOSLAV 150727
RADOJEVIĆ ŽIVADINA DRAGOSLAV 090213 SMEDEREVO SMEDEREVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADOJEVIĆ MIHAILA BOGOLJUB 210110 SOPOT BEOGRAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADOJEVIĆ MILOJA RADOSLAV 280822 KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADOJEVIĆ ŽIVADIN DRAGOSLAV 090231 SMEDEREVO SMEDEREVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADOJICIĆ MIHAILA BOŽIDAR 241219 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
RADOJICIĆ SVETISLAVA SLAVKA 050926 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA