Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
RAČIĆ MARKA IVAN 071199
RAD VLADIMIR IVANKA 16 ZRENJANIN ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADAČA ILIJA MITAR 201008 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADAK PETRA ILIJA 250730 VRŠAC PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADAK SVETOZARA ŽIVA 120128 VRŠAC PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADAKOVIĆ JOVAN DANE 28 GOSPIĆ GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADAKOVIĆ NIKOLE ALEKSANDAR 281220
RADAKOVIĆ MILA DRAGOMIR 051123 VRŠAC PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADAKOVIĆ JOVANA DUŠAN 310523
RADAKOVIĆ NIKOLA NIKOLA 24 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
RADAKOVIĆ JOSIP BOŽO 14 UDBINA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADAN ĐURA MILAN 600396 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADAN MATE PETAR 040413 SINJ SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADANOVIĆ MILIVOJE BRANKO 14 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADANOVIĆ ILIJA SIMO 141019 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA