Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SAVIĆ MIHAILA MILAN 23 TRSTENIK KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ MOJSIJA STOJISLAV 051016 PRIZREN AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ MOJSIJA VLASTIMIR 20 PRIZREN AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ NOVAKA DRAGUTIN 010511 KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ PANTELIJA MILOŠ 311209 POŽEGA UŽICE NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ PETRA BOSKO 251225 PRIJEDOR PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAVIĆ RADOMIRA BOZIDAR 250608 GORNJI MILANOVAC ČAČAK NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ RADOSAVA MIRKO 150827 POŽAREVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ RADIVOJA VLADISLAV 260914
SAVIĆ RISTE JOVAN 181121 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SAVIĆ RISTO ARANĐEL 170826 NIŠ NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ SAVE MILUN 231010
SAVIĆ SIMO VOJIN 050520 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAVIĆ STANKA MIROLJUB 120523
SAVIĆ VASE GLIGO 270731 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA