Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SAĐIL FRANJE ANTON 120697
SADOVIĆ OMER AVDO 21 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SADOVIĆ SALKA MAHMUD 281012 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SADRIJA MIFTAR BEĆIR 22 ĐAKOVICA AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SADUDIN ABDULA ĐURA 150326 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SADŽAK MUHAMEDA HAMID 28 STOLAC MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SADŽAK NIKOLE NEDELJKA 101222 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SADŽAKOVIĆ SIME MILORAD 150324 GRAČANICA TUZLA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAFIĆ OSMANA ALIJA 210327 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAFIN VALERIJANA VLADO 230424 SRBAC BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAHACIĆ NURIJA FEHIM 30 GRADAČAC BRČKO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAILI DRAGUTINA ZVONIMIR 010729
SAITI 5AIPA SMAIL 030225 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SAJIĆ VELISAV MILETA 181023 LAZAREVAC VALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAJIT ADEM ADEMI 16 VUČITRN AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST NARODNA REPUBLIKA SRBIJA