Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SALKIĆ IBRAHIM HAŠIM 140827 LUKAVAC TUZLA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SALOPEK MATE IVAN 170828
SALOPEK MARTINA JOSIP 050415 VINKOVCI VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SALOPEK MARTINA IVAN 230320 VINKOVCI VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SAMARDŽIĆ JOVANA GAJO 12 BILEĆA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAMARDŽIĆ JOVAN VASO 14 BILEĆA MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAMARDŽIĆ NIKOLE ĐORĐE 040223 GRADAČAC BRČKO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAMARDŽIĆ PETRA GOJKO 131013 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAMARDŽIĆ PETRA ILIJA 250720 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAMARDŽIĆ TODORA JOVAN 150913 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAMARDŽIĆ TODORA MITAR 061224 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAMARDŽIĆ DUŠANA JOVO 200102 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAMARDŽIĆ NIKOLE GOJKO 08 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAMARDŽIĆ MILORADA STANISLAV 180806 ŠABAC ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAMARDŽIĆ BOŽA RADOMIR 110926 DRENOVCI VINKOVCI NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA