Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SAMARDŽIĆ MILOŠA MIRKO 08 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAMARDŽIĆ TRIPKA ŽARKO 250525 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAMARDŽIĆ LJUBOMIR PETAR 210925 ZEMUN BEOGRAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAMARDŽIĆ SALKA MUHAMED 060511 CAZIN BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAMARDŽIĆ PAVLA SIMA 030206 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAMBOLEC RUDOLFA RUDOLF 180824
SANDELIĆ FRANJO MARIJA 280809
SANĐELIĆ AMBROZA IVAN 150903 DUGO SELO ZAGREB NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SANĐELIĆ VLADIMIRA RADOSAV 120314 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SANKOVIĆ JOVANA BRANKO 170117
SANTINI JAKOVA BORIS 160124
SANTINIJAKOVA ZVONIMIR 090821
SARAČ MEHMEDALUA IBRO 180819 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SABAČ MEHMEDA ISHAK 160232 VISOKO SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SARAČEVIĆ SALIKA ALIJA 93 TRAVNIK ZENICA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA