Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SARAČEVIĆ MEHMEDALIJA HAVKA 150623 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SARAČEVIĆ ILIJAZA MUHAMED 090224 TEŠANJ DOBOJ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SARAČEVIĆ MUSTAFA MUSTAFA 080610
SARACEVIĆ AHMETA RAMIZ 12
SARAJCIĆ HASIBA ASIF 050830 SOKOLAC SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SARAJKIĆ STJEPANA ANTE 230211 CAZIN BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SARAJLIĆ SALIHA SALIH 110213 TUZLA TUZLA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SARAJLIĆ AVDA BEKTO 29 ŽIVINICE TUZLA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SARAJLIĆ RASIMA ENVER 29 PRNJAVOR ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SARAJLIĆ NIKOLE PAVLE 040512
SARAJLIĆ OSMANA ALAGA 05 GRAČANICA TUZLA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SARAKINSKI ANGELA ĐORĐE 150524
SARATLIĆ NOVAK ĐURĐA 26 ŠAVNIK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SARIĆ IVANA BARTUL 011025 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SARIĆ MATE PETAR 010608 SINJ SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA