Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
STUPAR JOVE DUŠAN 170514 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR LAZAR DRAGAN 25 PRIJEDOR PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR LAZARA DRAGOJE 250525 PRIJEDOR PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR MILANA SAVO 151007 STARA PAZOVA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STUPAR MIHAILA MILAN 101023 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR MILAN LJUBOMIR 26 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR NIKOLE MIRKO 150319 SANSKI MOST PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR NIKOLE VOJO 15 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR PERA RISTO 180213 BOSANSKI NOVI PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR STOJAN DRAGAN 251125 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR STOJANA BOŠKO 251221 PRIJEDOR PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR VASO PETAR 080326 SANSKI MOST PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR IVAN GINETO 010123
STUPICA IVANA MAKSIMILIJAN 170205 KRANJ KRANJ NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
SUBANOVIĆ ILIJE ĐURO 060528 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA