Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SUBAŠIĆ SAVE LAZAR 010121
SUBAŠIĆ PRVUL SVETOZAR 01 KLJUČ PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SUBAŠIĆ HAMIDA BEHIJA 151222 PROZOR MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SUBAŠIĆ HAMID BEHAIM 250522
SUBAŠIĆ HASO SALIH 10
SUBIĆ ANDRIJE PETAR 120915 SREMSKA MITROVICA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SUBOTIĆ BOGDAN PEKO 231008 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SUBOTIĆ ALEKSE DANICA 250807
SUBOTIĆ STOJANA STEVAN 211125 PODRAVSKA SLATINA VIROVITICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUBOTIĆ ĐURA MIĆA 220427 BENKOVAC ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUBOTIĆ PERE STOJAN 230111 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SUBOTIĆ GLIGOR DANILO 040227
SUBOTIĆ NIKOLE MIRKO 070713 BENKOVAC ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUBOTIĆ ALEKSE MILORAD 010323 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SUBOTIČKI SIME ĐORĐE 130324 ŽABALJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA