Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SUBOTIN LJUBOMIR BRANISLAV 12 ZRENJANIN ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SUBU TRAJAN STEVAN 271225 ZRENJANIN ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SUČELIĆ TODORA PETAR 250526 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUČEVIĆ SPASOJE VASO 080526 GRAČAC GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUČEVIĆ MILOVAN RADMILA 230129 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUČEVIĆ GLIŠE ĐURO 060621 SLUNJ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUČIĆ ANTE MARKO 270922 SINJ SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUČIĆ ILIJE MIJO 010206 SINJ SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUČIĆ MARTINA KREŠO 300923 DRNIŠ ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUDAREVIĆ PETRA BLAŠKO 130112 SUBOTICA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SUDAREVIĆ STJEPANA SLAVKO 080112 SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUDČEVIĆ MANOJLA RATOMIR 231114 CAZIN BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SUĐIĆ DUŠAN 27
SUĐIĆ MILO PETAR 100807 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SUDŽUM LUKA BOŠKO 040126 STOLAC MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA