Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SUŠA LUKA VLADO 111120
SUŠANJ NIKOLE NIKOLA 230735 OGULIN OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUŠANJ VINKA ERNEST 240411
SUŠIĆ ANTON BARTULO 95 HVAR SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUŠIĆ GRGE RAKELA 111021 HVAR SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUŠIĆ LJUBISAVA RADISAV 050511
SUTLAR STJEPAN STJEPAN 13
SUTOVIĆ AMIRA ASIM 281123 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SUZIĆ JANKA DANICA 040931 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SUZIĆ MILE DANKO 010926 GLINA SISAK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SVAST VIKTORA BRANKO 240428 SENJ RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SVATON DRAGUTINA FRANJO 201018 KUTINA KUTINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SVETEK RAJKO LEV 150214
SVETELJ ALOJZIJA PAVLE 190114 KRANJ KRANJ NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
SVETIJEV KOSTA CANE 080621 BITOLA BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA