Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SAVIĆ DMITRA MILORAD 210714 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAVIĆ ILIJE SVETOZAR 240616 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAVIĆ IVANA BOSKO 26 SREMSKA MITROVICA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ JAKSE OBREN 100502 KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ JOVANA NIKOLA 220596 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAVIĆ JOCA RADOMIR 230922 CRNA TRAVA LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ KOSTE JOVO 171019 KLJUČ PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAVIĆ KRSTE MILOŠ 280420
SAVIĆ MILOJA RADOVAN 221125 BARAJEVO BEOGRAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ MILIĆ TOMA 08 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAVIĆ MILADINA RADOSAV 100520 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAVIĆ MILANA SLAVKO 210904 INĐIJA SREMSKA MITROVICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ MILANA MLADEN 220317 OBRENOVAC BEOGRAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ MIHAILA STOJAN 010103
SAVIĆ MIODRAGA ILIJA 130714