Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
TURUK PETRA MIJO 250811 PAKRAC DARUVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TURUSKOVIĆ SELMAN ABDULAH 020323 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
TUŠAR ANTE ŽARKO 180121
TUŠAR ANTON TONČKA 080621
TUŠKANEC ĐURE JOSIP 140306
TUŠUP NIKA JOVO 171215 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
TUTIĆ DIMITRIJE MIRKO 18 BIJELO POLJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
TUTUNOVIĆ RADMILA 200915 VITANOVAC KRALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
TUZOVIĆ MURATA CANO 070816 PODGORICA NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
TVRDEIĆ VICKA DONKO 140720 KORČULA DUBROVNIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TVRDIĆ STJEPANA VELJKO 161019 SPLIT SPLIT NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TVRTKOVIĆ PAVA IVICA 011124 KREŠEVO SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
TVRTKOVIĆ STJEPANA AUGUST 270124
TVRTKOVIĆ MIJE ANĐELKO 030915 KREŠEVO SARAJEVO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA