Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
VASOVIĆVASE DANILO 160419 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VASOVIĆ BOŽE VUKO 251010 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VASOVIĆ TODORA MILETA 230323 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VAŠ FERENCA IŠTVAN 050821
VAŠ KARELA VILJEM 28 MURSKA SOBOTA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
VAŠARHELJI JOVANA JOSIP 180327 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VAŠTAG JAN 160517 BELA CRKVA PANČEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VAŠTAG LAJOŠA PAVLE 290626 NOVI KNEŽEVAC ZRENJANIN NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VATOVEC ROKA MILAN 160422
VATOVIĆ BLAGOJA SRETEN 300629
VAVIĆ DUŠANA NIKOLA 011224 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VAVIĆ MITAR JOVAN 200125
VAŽIĆ PETRA LUKA 130723 DUVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VEAPOVIĆ MEHMEDA VEHAP 090524
VEBLE ANDRIJE ANDRIJA 041104