Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
VEČERA FRANJE JOSIP 030927 NOVI SAD NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VEČERA FRANJE FRANJO 070905 ODŽACI SOMBOR NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VEFABI AHMEDA VEFBI 091125 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
VEINOVIĆ PETRA MILAN 140725 BOSANSKA DUBICA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VEIS IVANA EMIL 010713
VEJIZOVIĆ IBRAHIMA FIKRET 010528 KONJIC MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VEJIZOVIĆ ALIJE HUSNIJA 210114 BIJELO POLJE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VEJNOVIĆ JOVE RADOJKA 070625 LUDBREG VARAŽDIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VEJNOVIĆ JOVANA MIRKO 010323 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VEJO OMERA JAKOB 140410 FOČA GORAŽDE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VEJSEL MEHMEDA MUSTAFA 250427 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
VEKIĆ OSTOJA DUŠAN 270718 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VELAŠEVIĆ DRAGO DRAGO 08 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VELEBIT NIKOLE TOMISLAV 41030 VIROVITICA VIROVITICA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VELEMIR TANASIJE GINA 270707 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA