Prezime, očevo ime, ime ABAŽA PASKO MATE
Godina rođenja 170222
Narodnost Hrvat
Opština SPLIT
Srez SPLIT
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 241150
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna