Prezime, očevo ime, ime PAVLINOVIĆ DANKA JURE
Godina rođenja 021025
Narodnost Hrvat
Opština IMOTSKI
Srez MAKARSKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 120849
Datum puštanja 290851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna