Prezime, očevo ime, ime PAVLOV ĐORĐA TODOR
Godina rođenja 060217
Narodnost Makedonac
Opština KRIVA PALANKA
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna