Prezime, očevo ime, ime PEKIĆ SAVAN SLAVKO
Godina rođenja 100417
Narodnost Crnogorac
Opština BOSANSKA DUBICA
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 180849
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna