Prezime, očevo ime, ime PETE JANOŠ
Godina rođenja 260126
Narodnost Mađar
Opština SENTA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 171049
Datum puštanja 050655
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna