Prezime, očevo ime, ime PETRINOVIĆ PAVLA JURAJ
Godina rođenja 230331
Narodnost Hrvat
Opština CRIKVENICA
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 120151
Datum puštanja 011254
Organ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 42 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna