Prezime, očevo ime, ime PETRINOVIĆ IVANA OTKAR
Godina rođenja 130114
Narodnost Hrvat
Opština VINKOVCI
Srez VINKOVCI
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 101249
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna