Prezime, očevo ime, ime PETRONIĆ MILISAVA RADMILA
Godina rođenja 010821
Narodnost Srbin
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 080251
Datum puštanja 241153
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna