Prezime, očevo ime, ime PETROVIĆ ĐOKE RADIVOJE
Godina rođenja 250227
Narodnost Srbin
Opština BAČKA PALANKA
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 170452
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna