Prezime, očevo ime, ime PETPOVIĆ TIHOMIRA MILADIN
Godina rođenja 170527
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 071049
Datum puštanja 240550
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne