Prezime, očevo ime, ime PETROVIĆ PANTE ALEKSANDAR
Godina rođenja 090218
Narodnost Srbin
Opština RAŽANJ
Srez KRUŠEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 280251
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna