Prezime, očevo ime, ime PETROVIĆ MIŠKA STJEPAN
Godina rođenja 151223
Narodnost Hrvat
Opština BJELOVAR
Srez BJELOVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 120951
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna