Prezime, očevo ime, ime PINTER JOVANA STEVAN
Godina rođenja 020421
Narodnost Mađar
Opština SUBOTICA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 271148
Datum puštanja 271156
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 09 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna