Prezime, očevo ime, ime PIPIĆ IBRE IBRAHIM
Godina rođenja 210621
Narodnost
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 221049
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna