Prezime, očevo ime, ime PIPIĆ IVANA IGNJAC
Godina rođenja 190718
Narodnost Hrvat
Opština SAMOBOR
Srez ZAGREB
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 120549
Datum puštanja 120852
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna