Prezime, očevo ime, ime PLECAŠ BOŽE ALEKSANDAR
Godina rođenja 060919
Narodnost Srbin
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 220449
Datum puštanja 011049
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 08 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna