Prezime, očevo ime, ime PLEĆAŠ DANA NIKOLA
Godina rođenja 171123
Narodnost Srbin
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 080449
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 17 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna