Prezime, očevo ime, ime POČEKAJ IVANA STANKO
Godina rođenja 070516
Narodnost Hrvat
Opština BUZET
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 220749
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna