Prezime, očevo ime, ime POGORELAC MARIJA AUGUST
Godina rođenja 230819
Narodnost Slovenac
Opština PTUJ
Srez MARIBOR
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 090449
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna